kontakty na jednotlivá místa a osoby rozbalíte v levém menu

Název společnosti:  SPIRÁLA-  výukové a rehabilitační centrum s. r.o.
Zapsáno: v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68170

IČO:

DIČ:

25764853

CZ-25764853

Zakladatel a ředitel: Dr. Med. Waldemar Pfaffenrot
Jednatelka: Renata Vodičková, DiS.
Sídlo společnosti: Malá Lada 10/1354, 143 00 Praha 4 Modřany

Bankovní spojení:

IBAN:
BIC:

běžný účet u České spořitelny a.s., č.ú.: 0074546399/0800

CZ04 0800 0000 0000 7454 6399
GIBACZPX

Na níže uvedené mapce  nebo v levém sloupci menu najdte místa  nebo osoby centra Spirála, pro která hledáte kontaktní údaje.

 

1. REHABILITACE 2. KURZY 3. UBYTOVÁNÍ 4. SÍDLO


Zobrazit místo Centrum Spirála na větší mapě