»

O nás

Název společnosti:  SPIRÁLA-  výukové a rehabilitační centrum s. r.o.
Zapsáno: v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68170

IČO:

DIČ:

25764853

CZ-25764853

Zakladatel a ředitel: Dr. Med. Waldemar Pfaffenrot
Jednatelka: Renata Vodičková, DiS.
Sídlo společnosti: Malá Lada 10/1354, 143 00 Praha 4 Modřany

Bankovní spojení:

IBAN:
BIC:

běžný účet u České spořitelny a.s., č.ú.: 0074546399/0800

CZ04 0800 0000 0000 7454 6399
GIBACZPX

HISTORIE 

Výukové a rehabilitační centrum Spirála vzniklo přejmenováním  z původního Institutu Synergické reflexní terapie s.r.o.

Důvodem změny názvu bylo rozšíření nabídky kurzů a také rozšíření rehabiliace. Dnes vyučujeme 4 metody a náš rehabilitační tým nabízí mnoho druhů celosvětově rozšířených metod.

Spirála - výukové a rehabilitační centrum  s.r.o. bylo registrováno Obchodním soudem v Praze dne 27.11. 2012. Původní Institut Synergické reflexníterapie byl založen v květnu 1999 Dr. W. Pfaffenrotem a Renatou Vodičkovou.

Stalo se tak po naší 6-leté spolupráci v Německu, kde jsem jako absolventka kurzu SRT na Mnichovské akademii pro vývoj rehabilitace získala certifikát od doktora Pfaffenrota. Později jsem jezdila k němu na stáže, hospitace, společně s ním pracovala v lázeňském centru pro mozkové poruchy Haus Franken a asistovala mu na jeho kurzech. Nakonec jsem získala (v roce 1999) od doktora Pfaffenrota oprávnění školit jeho metodu SRT. Mé působení v České republice (od r.1998) a velký zájem (z řad rodičů postižených dětí, lékařů a fyzioterapeutů) způsobil, že jsme se rozhodli společně otevřít školící centrum pro SRT v Praze, kde by se školilo jak v německém, tak českém jazyce.

V roce 2007 Dr. Pfaffenrot zemřel na následky mozkového tumoru a od té doby jsem jedinou oprávněnou lektorkou SRT a jednatelkou společnosti.

Mou snahou je, aby se zachoval a rozšiřoval koncept doktora Pfaffenrota v jeho původní podobě.

SRT vyučuji v současné době v ČR, Maďarsku a Německu. 

 

ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY KURZŮ

Od roku 2008 jsem studovala ve Švýcarsku a částečně v Německu rehabilitační přístup se vzduchovými dlahami  podle Margret Johnstone, který se jmenuje od roku 2007 PANat. Studium jsem zakončila lektorskými zkouškami v lednu 2012 a od té doby nabízíme ve Spirále kurzy a workshopy této v ČR nové rehabiliační metody.

Poptávka po rehabilitaci podle vývojové kineziologie roste, a tak jsem přivzala do našeho lektorského týmu paní Mgr. Fischerovou, která vede ve Spirále kurzy Funkční dynamické stabilizace. 

Obrovským přínosem pro rehabilitaci a rozvoj pohybové kultury našich klientů a samotných terapeutů je další - Feldenkraisova metoda, kterou ve workshopech vyučuje paní Jitka Nagy, která své dlouholeté zkušenosti s rehabilitací přináší z NSR.

Spirála je  nejen vzdělávací, ale také rehabilitační centrum. Spirála je nestátním ambulantním pracovištěm, specializovaným na komplexní rehabilitaci dětí a dospělých s mozkovými hybnými poruchami.

VZNIK SRT

Nové léčebné metodě SRT předcházelo desetileté pozorování, vyhodnocování a shromažďování získaných zkušeností Dr. med. Waldemara Pfaffenrota. Byl to dlouhodobý proces.

Od r. 1970 byl doktor Pfaffenrot činný jako traumatolog a ortoped v Krasnojarsku, Novosibirsku a v Petrohradě. Doktor Pfaffenrot je nositelem patentu operační metody páteře. Od r. 1979 se zabýval manuální medicínou (chiropraktika), akupunkturou, akupresurou a myofasciálními mobilizačními technikami z osteopatie.

V počátcích aplikoval pan Pfaffenrot tuto léčebnou metodu odděleně, odpovídajíc jejím klasickým indikacím vždy dle případu - u pacientů s neurologicko-ortopedickými problémy, s vertebrogenními potížemi a se symptomy bolesti.

V průběhu doby začal léčit všechny tyto pacienty (pakliže nebyla kontraindikace) nasazením všech metod současně a kumulativně, což ukázalo zřetelně zvýšený stupeň terapeutického účinku.

Během své působnosti v letech 1986 až 1990 v Petrohradě se zabýval doktor Pfaffenrot výlučně dětmi ve věku 2 až 14 let a prováděl denně desítky ošetření u dětí s vertebrogenními potížemi a s různými poruchami držení těla. Záznamy svých šetření a léčby vyhodnocoval a vytvořil statistiky. Na toto téma napsal Dr. Pfaffenrot manuskript (Fafenrot V.A.,Reflexní terapie onemocnění páteře u dětí, Leningrad,1991).

Potvrdily se přitom jeho dosavadní pozorování , že současným nasazením vícero reflexně terapeutických technik lze dosáhnout vzájemného navýšení efektu účinnosti jednotlivých technik, což zásadně zlepšilo celkové výsledky léčby 

Využití takové kombinace terapeutických metod u spastických forem DMO bylo doposud neznámé. Na základě dosažených pozitivních výsledků během dlouholeté praxe vyplynul tento nový koncept jako šance pro zlepšení zdravotního stavu u dětí s mozkovými hybnými poruchami a u dětí s vrozenými vadami. Velký přínos této metody se prokázal zvláště v lázeňských zařízeních, kde jsou organizačně zajištěny podmínky pro léčbu v blocích, tj. 10 až 15 ošetření , čímž se zajišťuje efektivita léčby.

Vývoj této nové terapie šel dále i na půdě Německé spolkové republiky, kde doktor Pfaffenrot pracuje od roku 1990, nejprve v Hannoveru a poté v Mnichově.V Dětském centru v Mnichově, kde působil také Prof. Vojta, pracoval doktor Pfaffenrot 3 roky jako ortoped a aplikoval SRT na pacientech převážně s diagnózou mozkových hybných poruch, vzdělával další lékaře a terapeuty. Tím se využití jeho metody rychle rozšířilo po Německé republice i do zahraničí a zaujalo důležité místo mezi léčebnými metodami. V letech 1997 až 2000 vedl pan Pfaffenrot lázeňskou kliniku Haus Franken.

Dr. Pfaffenrot léčil ve své ortopedické privátní praxi v Mnichově, školil SRT v Německu, v Rakousku, v Itálii a ve Švýcarsku. O svém léčebném konceptu napsal doktor Pfaffenrot v Německém jazyce několik publikací, manuskript a odborných článků ve Švýcarsku, Rakousku a Německu Celkem předal více jak 3000 certifikátů odborníkům z řad lékařů, fyzioterapeutů a ergoterapeutů. Jeho statistické výsledky se opírají o 15-ti leté zkušenosti léčby více jak 2.500 pacientů. Jeho usilovná práce se zdá být dovršena, ale přesto doktor Pfaffenrot dále vyhodnocuje své výsledky léčby, zkoumá a doplňuje svou metodu o nové poznatky. Na základě společných konzultací, výměnou nových manuálních prvků a výměnou osobních zkušeností s léčbou zdokonalujeme společně koncept Synergické reflexní terapie i nadále.

 ROZŠÍŘENÍ SRT V ČR DÍKY MÉ DCEŘI 

  PRO ZVĚDAVÉ A PRO RODIČE DĚTÍ  SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Na úplném počátku vzniku Institutu stála osobní velká motivace proniknout do této léčebné metody. a to nejen do této. Na začátku mého snažení byla totiž touha fundovaně pomáhat mé dceři Lence, rozumět jí co nejvíce a léčit její poruchu zvanou dětská mozková obrna (DMO).

Původně jsem byla obyčejná máma, která se těší ze svého právě narozeného dítěte, ničemu nerozumí a komplikace se snaží nevidět. Později vidouc a tušíc, že něco není v pořádku jsem začala hledat vysvětlení sama i u lékařů. Ti však zlehčovali situaci a stanovili diagnózu až v 11 měsících. Od té doby skončilo trápení zvané nejistota, zlé tušení, obavy a mlžení. Byl tady jasně definovaný problém, diagnóza a předběžné vyhlídky na patologický vývoj dcerky. Bylo možné začít klást jasné otázky, hledat , usilovat a bojovat. Celá ta dlouhá, již 19 let trvající společná cesta Lenky s mámou vedla " trnitým křovím", přes omyly , slzy, zoufalství, ale nakonec vždy zvítězily úsměvy, naděje, chuť poznávat a pracovat, touha hledat nové léčebné možnosti. Výsledkem také je , že jsem kromě Synergické reflexní terapie dálkově vystudovala fyzioterapii, uzavřela kurzy Kraniosakrální terapie, naučila se mnoho dalších metod jak v Německu, kde se dcerka narodila, tak v Čechách. V dubnu 2013 se narodí Lence děťátko a žije se svým mužem daleko v jiném městě. 

Při péči o dceru jsem uplatnila nečekaně své původní technické zaměření - strojařinu např. při vylepšování protetických pomůcek a rehabilitačních prvků. Takto vzniklo kolo s integrovaným abdukčním klínem , takto vznikl nový vertikalizační stojan, který využívá Lenka k rehabilitaci i pro normální život např. při vaření a tancování . Lenka také přebírá a postupně sama využívá mé zkušenosti z jógy, ze shiatsu (akupresuru), z lymfatických masáží, z konduktivního cvičení podle Prof. Petö, a ze cvičení s paní Jílkovou. Navrch se snaží vše obohatit o své zájmy jako je jízda na koni (začala hipoterapií), dále hrou na flétnu, také závodní plavání (díky speciálnímu výcviku v Kontaktu bB) a literaturou : čtením, recenzemi knih, psaním básní a příběhů. Musím přiznat, že mě s ní všechno moc baví, a že se od ní hodně učím.

Snad největším přínosem je poznatek, že když má dítě zájem a přebere zodpovědnost za svůj osud, tak se stává jakákoli rehabilitace svým způsobem zábavou a zábava zase naopak rehabilitací. Více se o pohledu Lenky na její život dovíte na jejích osobních webových stránkách:  www.loretinsvet.cz.

Na svých přednáškách a kurzech pro rodiče postižených dětí a pro pečující o tyto pacienty předávám své poznatky a základní informace ze všech druhů terapií, které jsem za ta léta nasbírala a mohla si při práci s dcerou ověřit. Součástí těchto seminářů a kurzů pro rodiče a pečující  je pomoci jim rozšířit všeobecný obzor v oblasti mozkových hybných poruch, usnadnit jim cestu hledání a přenést je tak možná přes několik slepých uliček. Nabídnout jim ukázky z různých terapií, konkrétní informace a kontakty k různým léčebným postupům a metodám.

Poselství pro rodiče, kteří stojí na začátku této trnité, ale i šťastné cesty by mohlo ode mne znít: "hledej, poznávej, ptej se, nevzdávej se, jsi jedinečný, pro své dítě nejdůležitější a vždy se intuitivně a od srdce rozhodneš správně!".