Dlahy Urias

Prodej vzduchových dlah Urias a speciálních rehabilitačních pomůcek, které se využívají při terapii PANat, zajišťuje distributor a prodejce těchto vzduchových dlah - společnost Peter Vodička.

Přehledný e-shop na www.salutis.cz  Vám umožní rychle získat terapeutem vybrané typy vzduchových dlah a PANat-pomůcek.

kontakt: www.salutis.cz , mail: info@salutis.cz, salutis@seznam.cz, tel: 72455424.

 Ve Spirále rehabilitujeme metodou PANat

Na základě vyšetření vybíráme  a doporučujeme  terapeuticky vhodné vzduchové dlahy a pomůcky pro individuální potřeby našich  pacientů,  vytváříme domácí cvičební program PANat se vzduchovými dlahami, zaškolujeme rodiče dětí s postižením a samotné dospělé s postižením nebo jejich doprovod.

Více se dozvíte o rehabilitaci metodou PANat v menu Rehabilitační centrum/fyzioterapie