Vzduchové dlahy URIAS

Vzduchové dlahy Urias jsou rehabilitační pomůckou pro cvičení metodou PAN-at.

(viz. REHABILITAČNÍ METODY)

Distribuci vzduchových dlah v ČR zajišťuje internetový obchod Salutis

K zajištění léčebné účinnosti dlah musí být vybrán vhodný typ dlahy a zohledněny terapeutické záměry. Před zakoupením je proto nutná kozultace s terapeutem proškoleným  metodou PANat. Přehled vyškolených terapeutů  najdete zde. Jedinou školitelkou terapie PANat v ČR je Renata Vodičková.

Prodej vzduchových dlah Urias, které se využívají při terapii PANat, zajišťuje distributor a prodejce těchto vzduchových dlah přes www.salutis.cz 

Ve Spirále rehabilitujeme metodou PANat vybíráme terapeuticky vhodné vzduchové dlahy pro individuální potřeby našich  pacientů,  vytváříme domácí cvičební program PANat se vzduchovými dlahami, zaškolujeme rodiče dětí s postižením a samotné dospělé s postižením nebo jejich doprovod.