Rehabilitace

Vítáme Vás na informativních stránkách rehabilitačního centra Spirála a doufáme, že Vám pomůžeme při řešení Vašich zdravotních problémů nejen naším komplexním a odborným, ale i lidsky srdečným přístupem.

 Rehabilitace v centru Spirála zahrnuje nejen fyzioterapii a manuální terapii, ale také ergoterapii, psychoterapii, logopedii, speciální pedagogiku, protetiku, hipoterapii, muzikoterapii, homeopatii a dietologii. Více v REHABILTAČNÍ METODY.

Rehabilitační centrum Spirála se specializujena léčbu novorozenců, dětí a dospělých s vývojovou vadou, s centrální koordinační poruchou nebo s mozkovou hybnou poruchou, tedy na léčbu takového zdravotního stavu, kde je primární příčinou neurologická či traumatická porucha centrálního nervového systému (mozku, míchy a nervů), které se projevují sekundárně různým způsobem např. poruchou držení těla, poruchou svalového napětí, poruchou jemné a hrubé motoriky, motorickým neklidem, poruchou aktivní hybnosti, poruchou spánku, křečovitými záchvaty, epilepsií, deformitami a kontrakturami končetin a páteře, poruchou řeči, psaní, také smyslovými, psychickými, kognitivními nebo mentálními změnami.

Jsou to diagnózy jako např.ADHD, autismus, poruchy učení a koncentrace, dílčí oslabení výkonu, lehká mozková dysfunkce- LMD, Dětská mozková obrna – DMO, Cévní mozková příhoda – CMP, Roztroušená skleróza- RS (Sklerosis Multiplex), Parkinsonova choroba (morbus Parkinson), Hydrocefalus, mikrocefalus (Microcephalia),  Meningomyelocela, metabolické poruchy, stavy po zánětu mozkových blan a veškeré poúrazové popř. posttraumatické stavy (např. apalický syndrom).

-------------------------------------------

 Dále se zaměřujeme na léčbu dětí s vrozenými vadami pohybového aparátu jako např. spina bifida, Pes equinovarus, Pertesova choroba, Tortikolis, Turnerův syndrom, různé formy luxace kyčlí, Freeman-Sheldon syndrom a idiopatická skolióza. VíceDIAGNÓZY

 

Léčíme i běžné populační onemocnění a získané vady pohybového aparátu jako např. vadné držení těla, skolióza, bolesti zad a kloubů, artróza, poruchy chůze a nožní klenby, dupuytrenova kontraktura, plochonoží, halux valgus (vbočený palec), syndrom karpálního tunelu, tenisový loket, zmrzlé rameno (periartritis humeroskapularis).

 

 Specifikum těchto diagnóz vyžaduje individuální, současně komplexní-holistický přístup a mezioborovou spolupráci mnoha odborníků. 

Snažíme se o propojení a spolupráci těchto odborníků nejen na našem pracovišti, ale také externě, např. střediska rané péče a další odborníky, které najdete v sekci EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI.