Mgr. KATEŘINA ŠIMEČKOVÁ

Foto - Mgr. KATEŘINA ŠIMEČKOVÁ Ke studiu fyzioterapie mne přivedla úzká souvislost s pohybem a sportem a také moje matka – fyzioterapeutka. Od počátku své praxe v roce 2003 jsem se z velké části zaměřovala na diagnostiku a terapii psychomotorického vývoje u dětí. Toto široké spektrum zahrnuje jak děti s jemnými odchylkami ve vývoji, tak i děti s dětskou mozkovou obrnou. Při terapii mozkových hybných poruch jsem se seznámila také s metodou Synergické reflexní terapie a postupem času se dostala ke spolupráci se zakladatelkou Institutu Spirála, Renatou Vodičkovou. Této spolupráce si velmi vážím, paní Vodičková mě mimo jiné naučila ucelenému pohledu na pacienta a jeho problematiku. Její přístup k terapii je velmi obdivuhodný nejen z profesního hlediska, ale také z lidského. V současné době jí asistuji na výukových kurzech SRT. Snažím se o komplexní přístup a mezioborovou spolupráci, o zjištění příčiny a ne pouze o léčbu sekundárních symptomů. Při terapii kombinuji různé metodiky a koncepty, jejich spektrum stále rozšiřuji. Díky využití prvků z různých terapií lze léčbu pohybového aparátu individuálně zacílit. Pracuji s psychosomatickou problematikou, zajímám se také o možnosti prevence funkčních poruch.

asistentka v kurzech Synergické reflexní terapie
Telefon: 777087392
E-mail: katerina.simeckova@gmail.com

Vzdělání:

2003-  2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, obor fyzioterapie, bakalářské studium

2009 –Jihočeská Univerzita, ZSF, obor Rehabilitace, magisterské studium

 

Odborné kurzy:

2012 – Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě

2012 – Propriofoot koncept

2012 – Metodika cvičení rodičů s dětmi

2011 – Metoda R. Brunkow

2009 – Arteterapie

2008 - Grafomotorika

2007 – Synergická reflexní terapie

2006 - Cvičení na míči

2006 - Diagnostika a terapie funkčních poruch

2005 – Cvičení dětí s využitím prvků jógy

2005 – Kurz relaxačních technik

2004 – Využití prvků Bobath konceptu při práci s neurologickými pacienty

2001 – Instruktor fitness

 

Terapie :

 • Synergická reflexní terapie
 • Manuální terapie – měkké a mobilizačí techniky
 • Metoda R. Brunkow
 • Kvadrupedální  lokomoce podle Klappa
 • Brůgger koncept
 • Sensomotorika
 • Cvičení s prvky Bobath konceptu
 • Relaxační techniky
 • PNF -  Kabatova metoda
 • Terapie skolióz podle  Schrottové

 

Lektorská a přednášková činnost:

 • Asistence na kurzech SRT
 • Přednášky pro centrum Rané péče, mateřská centra
 • Profesní semináře zaměřené na psychomotorický vývoj