RENATA VODIČKOVÁ, DiS.- fyzioterapeutka a lektorka

Foto - RENATA VODIČKOVÁ, DiS. Spirálu vedu, jsem její majitelkou a působím zde jako terapeutka a lektorka. Svou odbornou specializaci na mozkové hybné poruchy opírám nejen o studium fyzioterapie v ČR a studium nových léčebných metod ve Švýcarsku a v Německu, ale především o své 19tileté zkušenosti s výchovou a rehabilitací své dcery s Dětskou mozkovou poruchou. Své odborné znalosti a cílené vzdělání na specifikum mozkových poruch propojuji s osobními zkušenostmi pozice matky dítěte s kombinovaným postižením. Při své fyzioterapeutické práci se snažím o komplexní pohled a celkovou podporu rodin s postiženými osobami. Mé zkušenosti s manuální terapií jsem získala díky odborné a lidské podpoře Dr. Pfaffenrota. Mým hlavním cílem je rozšířit a ucelit léčbu dětí a dospělých s mozkovou poruchou, podporovat komplexní přístup v rehabilitaci a školit odborníky i rodiče v nových léčebných metodách, které jsem měla možnost se naučit v zahraničí.

lektorka Synergické reflexní terapie a PANat
Telefon: 603168220
E-mail: info@centrumspirala.cz

 TERAPIE

 • Synergická reflexní terapie
 • Kraniosakrální terapie
 • PANat se vzduchovými dlahami
 • fyzioterapie metodou Jílkové
 • PNF- Kabatova metoda
 • mobilizační a měkké techniky
 • Schiatsu – japonské masáže
 • lymfatické drenže- ruční
 • reflexní terapie plosky nohou a rukou
 • jóga s prvky Spirální dynamiky
 • míčkování podle paní Jebavé
 • prvky konduktivního cvičení Petö
 • senzomotirická integrace
 • cvičení na velkých míčích
 • vývojová ergoterapie

 

VZDĚLÁNÍ  A ODBORNÉ KURZY:
2001-2005 Vyšší odborná škola Mills -obor diplomovaný fyzioterapeut, osvědčení DiS 
1995-1996 kurz Shiatsu v SRN
1992 kurz lymfatické drenáže Darmstadt, SRN
1996 Kurz Synergické reflexní terapie v Mnichově, SRN 
1998 týdenní seminář „Synergická reflexní terapie cerebrálních pohybových poruch u dětí a dospělých“ Klinika Haus Franken
1996-1999 několika měsíční praxe v klinice Haus Franken pod vedením šéflékaře Dr. Pfaffenrota
1999- 2001 spoluúčast na léčbě pacientů v ortopedické praxi  Dr. W. Pfaffenrota- Mnichov
1997-2001 vzdělávání  v Osteopatii a Kraniosakrální terapii pod vedením p. Gerhardy-Mach (6 kurzů a workshopy)
2005 Kraniosakrální terapie při Upledger institut-USA 1. úroveň
2006 Kraniosakrální terapie při Upledger institut-USA 2. úroveň
2008 6 denní kurz „Johnstone-vzduchové nafukovací dlahy a jejich užití v ergoterapii“- doplňkový seminář PANat.(Hamburg, SRN)
2008 5 denní praktický seminář v oboru sensomotorického ošetřování hemiplegiků s nafukovacími dlahami dle Johnstone podle metody PANat.(Curych, CH)
2008/2009 6 denní základní kurz „PANat ,neuroterapeutický postup při ošetřování podle PANat“  (Solothurn, CH)
2008/2009 2 letý vzdělávací kurz „Jóga v širších souvislostech“, s osvědčením „Cvičitel jógy II. třídy se zaměřením na zdravotní aspekty jógy“.
2008 Kongres a workshopy  „Dítě ve Vojtově terapii a pevné objetí dle Prekop“
2008-2010 Vzdělávací program PhDr. Jiřiny Prekopové- Pevné objetí jako životní forma  (semináře, konference, kongres)
2010 3 denní nástavbový kurz „PANat ,neuroterapeutický postup při ošetřování podle PANat“  (Solothurn, CH)
2010 hospitace v nemocnici Solothurn – Švýcarsko se zaměřením na neurologické a posttraumatické poruchy, prohloubení znalostí rehabilitačního přístupu PANat.
2010- 2012 Mezinárodní lektorský výcvik specializovaného rehabilitačního přístupu PANat se vzduchovými dlahami zahrnující asistenci na kurzech, samostatné práce a praxi.
2012 Závěrečné zkoušky a získání akreditace  LEKTOR metody PANat 
   
PRAXE:
od 1993  terapie s dcerou s DMO a epilepsií (Vojtova a Bobathova metoda, Synergická reflexní terapie, Kraniosakrílní terapie, akupresura, vývojová ergoterapie, Peto, metoda Jílková, speciální pedagogie, hipoterapie, protetické pomůcky)
1997- 2000 stacionář a školy Modrý Klíč- rehabilitační asistentka
od  2005 privátní ambulantní fyzioterapie
   
PEDAGOGICKÁ  ČINNOST:
od 1999 lektorka kurzů a seminářů Synergické reflexní terapie
od 2009 lektorka metody PANat v ergoterapii a fyzioterapii.
od 2009 učitelka jógy II. třídy se zdravotními aspekty
2008-2012 lektorka na  2 letých kurzech Jógy v širších souvislostech- aspekty kinesiologie
1979-1985     trenérka III. Třídy v gymnastice a v aerobiku, vedení výuky moderní gymnastiky, aerobiku a jazztanz 
1986 -1991  Lektorka  a choreografka společenských, latinskoamerických a standartních tanců, baletu, jazztanz a Rock N Rollu v taneční škole ve Wormsu  a v tanečním klubu v Gross Gerau–SRN.
   
 PRAKTICKÉ  ZKUŠENOSTI 
1967 – 1978 vrcholové středisko sportu Praha – moderní gymnastika
1978 – 1990 taneční aktivity v Jazztancích, společenských tancích, Rock-N-rollu.
od 1993 aktivní cvičení Jógy- Iyangar- v SRN a v ČR 
od 2010 aktivní cvičení Tai Chi- Mezinárodní taoistická škola Thomase Nowakovského
   
PUBLIKAČNÍ ČINNOST:
1999 Bulletin Unify- profesní organizace fyzioterapeutů- Synergická reflexní terapie
2004 Kaňkovský P. a kolektiv: Spasticita, mechanismy, diagnostika a léčba, vydavatelství Jessenius Maxdorf
2005 Synergická reflexní terapie v léčbě mozkových hybných poruch- manuskript, nakladatelství Čáp
2005 Kraus J. a kolektiv: Dětská mozková obrna, vydavatelství Grada Avicenum
2006 Teorie Synergické reflexní terapie- skriptum
2007 Praktické skriptum Synergické reflexní terapie
   
PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST:
1998 Konference pro Mozkové hybné poruchy „Novoměstské dny“- Myofasciální technika ve srovnání s Botulotoxinem typu A
2000 Konference DMO v Teplicích- Synergická reflexní terapie
2002 Konference DMO v Léčebně Luže-Košumberk – Synergická reflexní terapie
2008 a 2010 Mezinárodní konference České asociace ergoterapeutů, workshopy
2009 Mezinárodní konference fyzioterapie- Brno
2009 Informativní přednáška na téma SRT a PANat ve vzdělávacím centru Vojenské ústřední nemocnice Praha 
2010 Mezinárodní konference České asociace ergoterapeutů
2010 Konference v Thomayerově nemocnici:  Synergická reflexní   terapie a PANat
2010 3 informativní přednášky na téma SRT a PANat ve vzdělávacím centru  Thomayerovy nemocnice Praha
2010/1 přednáška s praktickou ukázkou „Synergická reflexní terapie na 3.lékařské fakultě UK v Praze v FN Královské Vinohrady
2010/12  Konference ve Fakultní  nemocnici Královské Vinohrady: „Fyzioterapie u pacientů po CMP“,  a „Terapie dolních končetin“
  Přednášky pro střediska Rané péče, pro Centrum Distrofie, pro postgraduální studium speciální pedagogie, pro postgraduální studium logopedie při Karlově Universitě.

Jazyky:

Němčina