3.-5. června 2019. KURZ PANat se vzduchovými dlahami - téma: léčba hemiparetických pacientů po CMP

Kurz PANat se vzduchovými dlahami, zaměřený na léčbuhemiparetických  pacientů po CMP-

TERMÍN: 12.-14. listopadu  2018.

Více informací a přihlášku najdete v menu Vzdělávání

 

Nově nabízíme  Základní kurz PANat se vzduchovými dlahami, specializovaný na dětské pacienty s neurologickými a ortopedickými poruchami. Termín: říjen 2019, bude upřesněn.

Kurz je určen pro fyzioterapeuty a lékaře a ergoterapeuty, kteří hledají nové možnosti léčby dětských pacientů po prenatálních /natálních i postnatálních ischemických atakách (CMP), u pacientů s brachiální parézou, DMO, kombinované vady a posttraumatické mozkové stavy, stejně jako u vrozených vad hybného aparátu např. pes equinovarus. Panat jako evidence based metoda je založena na motorickém učení, které staví na motivaci (u dětí hraní), koncentraci a repetici. Pomocí vzduchových dlah (VD) se u spastiků a při kontrakturách uvolňují tkáně, u hypotoniků se končetiny stabilizují. VD umožňují větší rozsah pohybu kořenových kloubů, výcvik síly, eliminují nežádoucí patologické souhyby končetin a fixují končetiny ve fyziologické pozici. Tak může probíhat efektivní trénink nejen při ambulantní a nemocniční péči, ale uplatní se také jako intenzivní samostatný domácí trénink, který zvládnou hravou formou i rodiče dětí s hendykepem.

 

 

Více informací a přihlášku najdete v menu Vzdělávání