NOVĚ:KURZ PANat specializovaný na dětské pacienty s poruchou CNS

Nově nabízíme  Základní kurz PANat se vzduchovými dlahami, specializovaný na dětské pacienty s neurologickými a ortopedickými poruchami.

Kurz je určen pro fyzioterapeuty a lékaře a ergoterapeuty, kteří hledají nové možnosti léčby dětských pacientů po prenatálních /natálních i postnatálních ischemických atakách (CMP), u pacientů s brachiální parézou, DMO, kombinované vady a posttraumatické mozkové stavy, stejně jako u vrozených vad hybného aparátu např. pes equinovarus. Panat jako evidence based metoda je založena na motorickém učení, které staví na motivaci (u dětí hraní), koncentraci a repetici. Pomocí vzduchových dlah (VD) se u spastiků a při kontrakturách uvolňují tkáně, u hypotoniků se končetiny stabilizují. VD umožňují větší rozsah pohybu kořenových kloubů, výcvik síly, eliminují nežádoucí patologické souhyby končetin a fixují končetiny ve fyziologické pozici. Tak může probíhat efektivní trénink nejen při ambulantní a nemocniční péči, ale uplatní se také jako intenzivní samostatný domácí trénink, který zvládnou hravou formou i rodiče dětí s hendykepem.

TERMÍN: 13.-15.  března 2017

Více informací a přihlášku najdete  ZDE