Termíny hospitací/praxí pro absolventy kurzů SRT

Vážení absolventi a absolventky kurzů Synergické reflexní terapie,

Ve vybraných termínech se můžete aktivně účastnit terapie našich pacientů v rehabilitačním centru Spirála a získat praktické zkušeností léčbou SRT a PANat pod vedením Vaší lektorky Renaty Vodičkové nebo asistentky Kateřiny Šimečkové. Upozorňujeme , že v rehabilitačním centru Spirála aplikujeme nejen SRT a PANat, ale další terapeutické přístupy, metody a techniky, jejichž  individuelně vybranou kombinaci využíváme při léčbě našich převážně  neurologických a ortopedických dětských pacientů. Při Vaší hospitaci v centru Spirála budete mít tedy možnost seznámit se blíže i s dalšími speciálními metodami např. kraniosakrální terapie nebo metoda paní Jílkové.

Termíny v roce 2018:

 16.1.-27.1.

5.2-27.2.

4.3. - 18. 3.

6.4. - 26. 4. 

15.5.-2.6.

3.-7. 7.

10. 9. - 22.10.

29.10.-10.11.

18.- 30.11.

 

Organizace:

Vyberte si 2-3 dny, které Vám vyhovují a napište požadavek E-mailem: info@centrumspirala.cz. Dohoda je individuální. Provozní doba: 8-15 hodin nebo dle dohody.

Cena:

500,- Kč/den je splatná v hotovosti v den Vaší hospitace.